Prednosti in koristi vključevanja


Prednosti in koristi vključevanja v grozd

Kooperacija z grozdom predstavlja sodelovanje, pri katerem udeleženci ostajajo samostojni, zaradi česar niso samo partnerji, temveč tudi konkurenti. Področja skupnega sodelovanja so lahko vsa področja dela, ki so vsakemu partnerju posamično težko uresničljiva ali nedostopna. Ta so:
-    skupna nabava – izvrševanje določenih poslov, ki so skupni vsem članom
-    priprava, nudenje in koriščenje storitev, ki so povezane s podjetji ustanoviteljev
-    sodelovanje na področju distribucije – osvajanje novih trgov
-    spodbujanje uvoza/izvoza
-    skupne marketinške aktivnosti
-    tehnološko usklajevanje vseh partnerjev
-    razvoj kadrov – izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje
-    skupne raziskave in razvoj
-    uporaba inovacij
-    interesno zastopanje
Prednost za ustanovitelje in člane je predvsem povečanje učinkovitosti poslovanja in finančni dobiček, povečanje proizvodnje in zaposlovanja, inovacijski napredek, učinkovitejše koriščenje resursov članov grozda, krepitev strokovnosti in know-how-a, izboljšanje kvalitete in produktivnosti ter povečanje uvoza/izvoza, lažji pristop in nastop v medijskem prostoru, ki ga pokrivajo člani grozda.

Grozd VERUS VISIO je aktiviran zato, da bi postal povezava med proizvajalci in ponudniki storitev s kupci in koristniki storitev, kot nosilec razvoja zdravega načina življenja za prihodnost, ki je sodeč po znamenjih časa že na pragu Nove dobe. Za to se mora vsak, ki želi obstati, že sedaj sebi primerno pripraviti.
Jasno je, da grozd zbira proizvajalce in koristnike zdravih proizvodov, ponudnike in koristnike storitev, ki upoštevajo etično-moralne principe v svojih dejavnostih in na področjih človeškega življenja, ki odgovarjajo Novi dobi oz. so potrebni za oblikovanje Nove dobe. To so visoki standardi moralno-etičnih principov, brez katerih ne bo blaginje. Grozd VERUS VISIO poleg že opisanega posebej nudi podporo in servisira svoje člane s storitvami:
a)    Kreiranje vizualne identitete – grafična in audio-video promocija preko ZDRAVE TELEVIZIJE in njenih partnerjev
b)    Marketing in PR-a
c)    IT menežment
d)    Implementiranje  certificiranih standardov pri članih
e)    Konzultacije
f)    Posredovanje pri investitorjih
g)    Servisiranje investicijskih idej – projektna dokumentacija, prezentacija, urbanizem in arhitektura.

Sistem državne podpore grozdom

V razvitih evropskih državah se sistem grozdov vse bolj krepi, dajajoč prepoznaven prispevek k razvoju gospodarstva in porastu izvoza. Proces spodbujanja in razvijanja sistema grozdov v R Hrvaški, ki ga izvaja Ministrstvo za gospodarstvo, delo in podjetništvo v sodelovanju s partnerskimi institucijami (Hrvatska udruga poslodavaca, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora) je del aktivnosti, s katerimi se podjetniki spodbujajo k medsebojnemu sodelovanju.