Kaj predstavlja grozd VERUS VISIO?

1.    Grozd VERUS VISIO je skupina štirih med seboj
povezanih podjetij – TV STUDIO 7 d.o.o. Slovenija, TV STUDIO 7 d.o.o. Hrvaška, INFO SERVIS d.o.o. Hrvaška in CLAVIS CONSULTOR d.o.o. Hrvaška. Ta podjetja so specializirana za medije, storitve  in  svetovanje – gre torej za podjetja,  sorodnih dejavnosti, ki svojo vizijo in poslanstvo uresničujejo skozi pravno formo neprofitnega gospodarskega združenja VERUS VISIO (GIZ), registriranega pri Trgovačkom sudu v Zagrebu.
2.    Ta podjetja med seboj sodelujejo in konkurirajo na področju ekologije,
zaščite okolja, medijev in izobraževanja.

Cilj

Cilj združevanja v grozd je povečanje konkurenčnosti na področju registrirane dejavnosti članov ustanoviteljev na domačem in tujem tržišču. Razlogi:
a)    poenotenje ponudbe in povpraševanja proizvodov in uslug s spodbujanjem članov
b)    podpora in izobraževanje za člane z razvijanjem serije  storitev  in servisov
c)    boljše izkoriščanje virov ustanoviteljev
d)    spodbujanje večjega sodelovanja med samimi podjetji in z drugimi podjetji, institucijami in fizičnimi osebami.