Članstvo

Član grozda je lahko katera koli pravna ali fizična oseba iz vseh področij dejavnosti, ki izpolnjuje ali teži k moralno-etičnim principom –  KODEKSA pri svojem poslovanju in v življenju. Kodeks ravnanja je Statut grozda.

2. Kaj prinaša članstvo?
Članstvo v grozdu je prostovoljno in sistematizirano na tri nivoje:
-    razvojno-aktivni člani – zelena izkaznica
-    razvojni člani – modra izkaznica
-    info člani – bela izkaznica
Vsak član ima določene ugodnosti in lahko zbira točke, na temelju katerih ima ugodnosti.
Vsak član lahko koristi zbrane točke za plačilo članarine, za ugodnosti v skupnih projektih in promocijah, za izobraževanje in podobno.
Grozd za svoje člane vodi evidenco vseh možnosti in izobraževanje, ki ga sam daje.
Cilj je članom ponuditi možnosti popusta na proizvode in storitve članov grozdov, na nakup knjig in drugih izobraževalnih vsebine.
Člani, ki se, zbirajoč točke,  aktivirajo za napredovanje grozda, bodo imeli boljše pogoje pri financiranju brošur, knjig, pri oglaševanju na ZDRAVI TELEVIZIJI in drugih TV hišah, kot partnerji ZDRAVE TV , web portalov in ostalih promocijskih aktivnosti grozda.

1.    Razvojno-aktivni člani
-    imajo pravico soodločanja o delu grozda
-    skupaj z upravo kreirajo sistem nabave in prodaje blaga, opreme in materiala zaradi doseganja boljše cene
-    skupaj z upravo kreirajo sistem za zagotavljanje in uporabo storitev zaradi doseganja boljše cene
-    vključeni so v vse promocijske materiale in aktivnosti na tujih tržiščih z boljšimi pogoji
-    imajo prioriteto in ugodnejše sodelovanje na strokovnih seminarjih, ki jih organizira grozd
-    imajo možnost sodelovanja v razvojnih odborih grozda
-    imajo možnost aktivnega sodelovanja na Skupščinah  pri planiranju dela grozda
-    redno prejemajo poročila o delu grozda in trendih na tržiščih
-    obvešča se jih o novostih in trendih z enomesečnimi e-novicami
-    obveščeni so o spodbudah in virih financiranja z osnovnimi napotki za pripravo projektov
-    imajo možnost transferja pridobljenih znanj drugim članom grozda s povračilom
-    sprejemajo brezplačne digitalne izdaje grozdovih časopisov

2.    Razvojni člani
-    imajo popust pri nabavi blaga, opreme in materiala preko grozda in popust pri koriščenju storitev članov grozda
-    imajo ugodnejše pogoje plačila marketinških aktivnosti ZTV
-    omogočen je popust do 50 % za naročnino tiskane izdaje časopisa, ki ga izdaja grozd
-    prejemajo brezplačno digitalno izdajo časopisa, ki ga izdaja grozd
-    imajo pravico na ugodnejšo kotizacijo za sodelovanje na seminarjih in kongresih, ki jih organizirajo partnerji grozda
-    prejemajo obvestila o novitetah, trendih in dogodkih v branži, o spodbudah in virih financiranja
-    imajo možnost transferja pridobljenih znanj drugim članom grozda z ugodnejšim povračilom

3.    Info člani
-    prejemajo obvestila o novitetah, trendih, dogodkih, spodbudah in virih financiranja
-    imajo popust pri nabavi blaga, opreme in materiala in storitev grozda
-    imajo pravico popusta za sodelovanje na seminarjih, ki jih organizira grozd in partnerji
-    imajo 25 % popusta na predplačilo tiskane izdaje časopisa, ki ga izdaja grozd
-    prejemajo brezplačne izvode digitalnega časopisa, ki ga izdaja grozd
Info člani ne plačujejo članarine, lahko pa kateri koli član donira vsoto po lastni želji kot podporo za delo grozda in prizadevanja za razvoj v celoti.