Usluge za koje Klaster Verus Visio nudi okvire su slijedeće:


a) kreiranje vizualnoga identiteta, grafička i audio-video promocija
b) marketing i PR
c) IT management – izrada mreže, optimizacija potrebne informatičke opreme i sustavi zaštite
d) implementiranje certificiranih standarda kod članova
e) konzalting – financije i management
f) posredovanje kod investitora
g) servisiranje investicijskih ideja – projektna dokumentacija, prezentacija, izvedba
h) povezivanje proizvođača i korisnika zdravih proizvoda
i) povezivanje pružatelja i korisnika usluga članova klastera
j) poticanje razvoja i unapređenja rada članova
k) unapređivanje i promicanje djelatnosti proizvodnje i prodaje proizvoda članova
l) objedinjavanje i koordiniranje rada na zajedničkim programima i projektima članova
m) uspostavljanje svih oblika i vrsta poslovne suradnje i poslovnih odnosa s domaćim i stranim partnerima u interesu ostvarivanja suradnje sa znanstvenim i stručnim organizacijama i institucijama u zemlji i inozemstvu, s ciljem razvoja i unapređenja struke
n) predstavljanje djelatnosti članova pred zakonodavnim i drugim državnim tijelima radi promicanja i zaštite njihovih interesa putem predlaganja donošenja propisa i drugih mjera gospodarske politike
o) formiranje sredstava za posebne projekte od zajedničkoga interesa za članove
p) aktivno sudjelovanje u iznalaženju izvora za financiranje razvojnih projekata i programa članova
q) osmišljavanje strategije jedinstvenog marketinškoga pristupa članova
r) vođenje strateških mjera lobiranja od zajedničkoga interesa za članove
s) osmišljavanje strategije jedinstvenog nastupa na tržištu
t) izdavanje stručnih knjiga, brošura, novina, prospekata i sličnih publikacija za potrebe svojih članova
u) pomoć članovima u izradi planova i zahtjeva za dobivanje državnih ili međunarodnih poticajnih sredstava za razvoj i korištenje obnovljivih izvora energije
v) održavanje seminara, sajmova, stručnih skupova i organiziranje ostalih oblika edukacije članova
w) posredovanje u poslovanju između članova udruženja te izrada projektne dokumentacije za članove
x) utvrđivanje okvirne politike proizvodnje i prometa koji pripadaju u djelatnosti članova te usklađivanje proizvodnje i prodaje istih
y) utvrđivanje razvojnog programa za udruženje te utvrđivanje izvora i načina financiranja tih programa
z) uključivanje udruženja u rad srodnih međunarodnih organizacija i suradnja s drugim asocijacijama i udrugama.
Imate li pitanja ili interesa u vezi naše ponude onda nam pišite ili nas nazovite.
Verus Visio: