Što predstavlja klaster VERUS VISIO?

1. Klaster VERUS VISIO (hrv. PRAVA VIZIJA) skup je od četiriju međusobno povezanih tvrtki - TV STUDIO 7 d.o.o. Slovenija, TV STUDIO 7 d.o.o. Hrvatska, INFO SERVIS ZAGREB d.o.o. Hrvatska i CLAVIS d.o.o. Hrvatska. Te su tvrtke specijalizirane za medije, usluge i konzultantske poslove –  dakle, tvrtke su srodnih djelatnosti koje svoju viziju i misiju ostvaruju kroz pravnu formu neprofitnog gospodarskointeresnog udruženja VERUS VISIO (GIU), registriranog pri Trgovačkom sudu u Zagrebu.
2. Ove tvrtke međusobno surađuju i konkuriraju u području ekologije, zaštite okoliša, medija, i edukacije.

 

Cilj

Cilj udruživanja u klaster jest povećanje konkurentnosti u području registrirane djelatnosti članova osnivača na domaćem i inozemnom tržištu radi:
a) objedinjavanja ponude i potražnje proizvoda i usluga poticanjem suradnje članova
b) podrške i edukacije za članove razvijanjem niza usluga i servisa
c) boljega korištenja resursa osnivača
d) Iniciranja veće suradnje između samih tvrtki te s drugim tvrtkama, institucijama i fizičkim osobama.

Cilj

Cilj udruživanja u klaster jest povećanje konkurentnosti u području registrirane djelatnosti članova osnivača na domaćem i inozemnom tržištu radi:
a) objedinjavanja ponude i potražnje proizvoda i usluga poticanjem suradnje članova
b) podrške i edukacije za članove razvijanjem niza usluga i servisa
c) boljega korištenja resursa osnivača
d) Iniciranja veće suradnje između samih tvrtki te s drugim tvrtkama, institucijama i fizičkim osobama.