Na 1. Sjednici osnivača GIU VERUS VISIO održanoj dana  22.10.2012.godine, članovi osnivači zastupani po direktorima društava osnivača jednoglasno su donijeli
ODLUKU
o visini članarina i osnivanju pričuvnog fonda
 
I. VISINA ČLANARINA
1.    Članarina za razvojno-aktivne članove kao pravne osobe na mjesečnoj razini iznosi kako slijedi
1.1.    I kategorija  poduzeća do 5 zaposlenih ...................100 EUR i više
1.2.    II kategorija poduzeća više od pet zaposlenih ........ 200 EUR  i više prema vlastitoj odluci
2.    Članarina za razvojne članove kao pravne osobe na mjesečnoj razini iznosi kako slijedi
2.1.    I kategorija s jednim zaposlenim ...........................30,00 EUR
2.2.    II kategorija s dva do 5 zaposlenih -------------------  50,00 EUR i više po odabiru samog člana.
2.3.    III Kategorija s više od pet zaposlenih ----------------100,00 EU i više
Plaćanje je moguće i na kvartalnoj, polugodišnjoj ili godišnjoj razini , ali uvijek na početku razdoblja za koje se plaća , također do 05. datuma u prvom mjesecu razdoblja za koje se plaća.
VERUS VISIO GIU
I:A
Upravnog odbora
Moris Hoblaj